• Curve
  SALE

  Curve

  שולחן כתיבה פורניר מושחר
  מחיר רגיל 1,615 ₪
  מחיר רגיל 1,900 ₪ מחיר מבצע 1,615 ₪
  SALE
 • Curve

  שולחן כתיבה פורמיקה לבנה
  מחיר רגיל 1,900 ₪
  מחיר רגיל מחיר מבצע 1,900 ₪
 • Curve

  שולחן כתיבה פורניר אלון
  מחיר רגיל 1,900 ₪
  מחיר רגיל מחיר מבצע 1,900 ₪
 • Independent

  שולחן כתיבה פורניר אלון עם מנורה ומגירה
  מחיר רגיל החל מ-3,200 ₪
  מחיר רגיל מחיר מבצע החל מ-3,200 ₪
 • Independent

  שולחן כתיבה פורניר אלון
  מחיר רגיל החל מ-2,400 ₪
  מחיר רגיל מחיר מבצע החל מ-2,400 ₪
 • Independent

  שולחן כתיבה פורניר אלון
  מחיר רגיל החל מ-2,400 ₪
  מחיר רגיל מחיר מבצע החל מ-2,400 ₪
 • Independent

  שולחן כתיבה פורניר אלון עם מנורה ומגירה
  מחיר רגיל החל מ-3,200 ₪
  מחיר רגיל מחיר מבצע החל מ-3,200 ₪
 • Independent

  שולחן כתיבה פורניר אלון מושחר עם מנורה ומגירה
  מחיר רגיל החל מ-3,100 ₪
  מחיר רגיל מחיר מבצע החל מ-3,100 ₪
 • Independent

  שולחן כתיבה פורניר אלון מושחר
  מחיר רגיל החל מ-2,300 ₪
  מחיר רגיל מחיר מבצע החל מ-2,300 ₪
 • Independent

  שולחן כתיבה ליבנה
  מחיר רגיל 3,100 ₪
  מחיר רגיל מחיר מבצע 3,100 ₪
 • Independent

  שולחן כתיבה ליבנה עם מגירה ומנורה
  מחיר רגיל 3,900 ₪
  מחיר רגיל מחיר מבצע 3,900 ₪
 • Independent

  שולחן כתיבה שחור לבן עם מנורה ומגירה
  מחיר רגיל החל מ-3,000 ₪
  מחיר רגיל מחיר מבצע החל מ-3,000 ₪
 • Independent

  שולחן עבודה שחור לבן
  מחיר רגיל החל מ-2,200 ₪
  מחיר רגיל מחיר מבצע החל מ-2,200 ₪
 • Independent

  שולחן כתיבה לבן
  מחיר רגיל החל מ-2,200 ₪
  מחיר רגיל מחיר מבצע החל מ-2,200 ₪
 • Independent

  שולחן כתיבה לבן עם מגירה ומנורה
  מחיר רגיל החל מ-3,000 ₪
  מחיר רגיל מחיר מבצע החל מ-3,000 ₪
 • Woody

  שולחן עבודה מעץ אלון עם מנורה ומגירה
  מחיר רגיל החל מ-4,100 ₪
  מחיר רגיל מחיר מבצע החל מ-4,100 ₪
 • Woody

  שולחן עבודה משטח לבן, רגלי עץ אלון עם מנורה ומגירה
  מחיר רגיל החל מ-3,900 ₪
  מחיר רגיל מחיר מבצע החל מ-3,900 ₪
 • Woody

  שולחן עבודה עץ אלון
  מחיר רגיל החל מ-3,300 ₪
  מחיר רגיל מחיר מבצע החל מ-3,300 ₪
 • Woody

  שולחן עבודה משטח לבן, רגלי עץ אלון
  מחיר רגיל החל מ-3,100 ₪
  מחיר רגיל מחיר מבצע החל מ-3,100 ₪
 • Curve

  שולחן כתיבה לבן
  מחיר רגיל 1,900 ₪
  מחיר רגיל מחיר מבצע 1,900 ₪