אחריות

אנחנו מאמינים במוצרים שלנו ומעניקים אחריות למשך שנה מיום אספקת המוצר בהתאם לתנאי האחריות ולהוראות ההרכבה וההתקנה המצורפות אליו. האחריות חלה על מוצרים עם פגמים שנוצרו בתהליך הייצור, ואינה מכסה נזקים עקיפים או תוצאתיים דוגמת הרכבה והתקנה לא תקינות, שינויים במוצר, שימוש לקוי או מזיק, ניקוי בחומרי ניקוי לא מתאימים, חיתוכים ושריטות ונזק שנגרם כתוצאה ממכות או מתאונות. האחריות אינה מכסה בלאי טבעי וסביר, ולא תקפה אם המוצרים הוצבו בחוץ או בסביבה לחה, אם נעשה בהם שימוש שלא לצרכים ביתיים או משרדיים ואם נגרם להם נזק כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטתנו.

כדי לממש את האחריות, יש להציג חשבונית מקורית על שמך. אנחנו נבדוק את המוצר ונוודא שהוא אכן מכוסה באחריות, ונחליט לפי שיקול דעת מקצועי אם לתקן את המוצר, להחליפו במוצר זהה או שווה ערך, או להשיב זיכוי מלא או חלקי.

הגבלת אחריות
האחריות למוצרים מוגבלת במידה המרבית המותרת בחוק, והפסדים שייגרמו לך מקניית המוצרים מוגבלת למחיר המוצר שהזמנת.
איננו אחראים לעיכוב במשלוח המוצרים, לאי-אספקתם או לכל נזק שייגרם למוצר כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטתנו.

מידע נוסף על האחריות המוגבלת מפורט בעמוד תנאי הזמנת מוצרים באתר.